EXPO NEWS

ΕΣΠΑ 2021 -2027: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα

Επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, πράσινης μετάβασης καθώς και έρευνας και καινοτομίας μπορούν να χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις μέσα από τις νέες δράσεις του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα. Μέσα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027, οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από επιδοτήσεις που φτάνουν έως και το 60%. Η συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Πιο συγκεκριμένα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση του ΕΣΠΑ 2021-2027 που θα υποστηρίξει τους παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας.
Με ένα ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσα από δράσεις και έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας και με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την κοινωνία, όσο και για την οικονομία, τα έργα/δράσεις του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», με διαθέσιμα χρηματοδοτικά κονδύλια ύψους περίπου 3,9 δισ. € Δημόσια Δαπάνη (εκ των οποίων τα 3,1 δισ. € από κοινοτικούς πόρους των Ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+), αναμένεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κάλυψη των διαρθρωτικών υστερήσεων της ελληνικής οικονομίας.

Ειδικότερα, την αυλαία στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 άνοιξαν οι δύο δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», εκ των οποίων, η πρώτη αφορά στην «Ψηφιακή Μετάβαση των ΜμΕ» με τον πρώτο κύκλο προκηρύξεων να περιλαμβάνει πόρους 300 εκατ. ευρώ, η δεύτερη αφορά στην «Πράσινη Μετάβαση των ΜμΕ» που περιλαμβάνει πόρους 700 εκατ. ευρώ καθώς αναμένεται και τρίτη που αφορά στην πρωτοβουλία «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» με πόρους 300 εκατ. ευρώ, που θα στοχεύσουν στη προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας και ανάπτυξης τόσο σε μικρές αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας.

ΕΣΠΑ 2021 -2027: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα

ΕΣΠΑ 2021 -2027: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα

Αναλυτικότερα, στις 16/02/2023 δημοσιεύτηκε η δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», με ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 23η Φεβρουαρίου 2023 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Πιο συγκεκριμένα η δέσμη δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» περιλαμβάνει τις εξής τρεις δράσεις:

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

 • Δικαιούχοι είναι οι Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση και απασχόλησαν το τελευταίο έτος τουλάχιστον 3 ΕΜΕ
 • Αφορά επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.
 • Η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000.
 • Οι ενισχύσεις της παρούσας Δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).
 • Το ποσοστό ενίσχυσης στις ΜμΕ επιχειρήσεις ορίζεται ως: 50% για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας εκτός των Περιοχών Δίκαιης Μετάβασης και 60% για τις Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης.
 • Επιλέξιμες οι δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την ψηφιακή αναβάθμιση.

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

 • Δικαιούχοι είναι Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση και απασχόλησαν το τελευταίο έτος τουλάχιστον 5 ΕΜΕ.
 • Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους.
 • Η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται από €50.000 έως και €650.000.
 • Στην παρούσα δράση είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού και οι υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση.
 • Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν, θα πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις του χρηματοδοτικού καθεστώτος του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) που τίθενται στα Άρθρα 13 «Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων», 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις», 17 «Επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ» και 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ».
 • Το ποσοστό ενίσχυσης στις ΜμΕ επιχειρήσεις ορίζεται από 10% έως 50%

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

 • Δικαιούχοι είναι Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση και απασχόλησαν το τελευταίο έτος τουλάχιστον 9 ΕΜΕ.
 • Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
 • Η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται από €200.001 έως και €1.200.000.
 • Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ), Άρθρο 13 «Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων», Άρθρο 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις» και Άρθρο 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ» ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis)
 • Στην παρούσα δράση είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού και οι υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση.
 • Το ποσοστό ενίσχυσης στις ΜμΕ επιχειρήσεις ορίζεται από 10% έως 60%.

Τέλος επισημαίνεται ότι η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ». Η επόμενη δέσμη δράσεων, «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», δημοσιεύτηκε στις 06/03/2023, με ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 22η Μαρτίου 2023 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η δέσμη δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» του ΕΣΠΑ 2021-2027 τι περιλαμβάνει;

Πιο συγκεκριμένα, η δέσμη δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» περιλαμβάνει τις εξής δύο δράσεις:

 • Δράση 1: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 ευρώ έως και 1.000.000 ευρώ, στην οποία η επιχείρηση έχει την επιλογή ενίσχυσης είτε μέσω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014/ΓΑΚ.
 • Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ, η οποία ενισχύεται σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis).

Οι παραπάνω δράσεις αποσκοπούν στην βελτίωση της παραγωγικότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών τα κόστη των κτηριακών εγκαταστάσεων, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης- εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος και τέλος την πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με τα εθνικά, εναρμονισμένα πρότυπα.

Επισημαίνεται επιπροσθέτως ότι επιλέξιμο είναι το κόστος μισθοδοσίας νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, το κόστος τεχνικών μελετών, ψηφιακής προβολής, μεταφορικών μέσων, συμμετοχών σε εμπορικές εκθέσεις και το κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Οι δικαιούχοι των δράσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση και απασχόλησαν το τελευταίο έτος τουλάχιστον 3 ή 2 ΕΜΕ αντίστοιχα. Η ενίσχυση κυμαίνεται σε ποσοστό επιδότησης έως 50%.

Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ » είτε μόνο στη «Δράση 2– «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».

Τέλος σε φάση προδημοσίευσης βρίσκεται και η δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027».

Η δράση σκοπεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.​

Η Δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων.​​​​​

Η εν λόγω δράση απευθύνεται σε:

 • Επιχειρήσεις και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις
 • Ερευνητικοί οργανισμοί και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί​​​​​

Ο συνολικός προϋπολογισμός ορίζεται στα € 300.000.000.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις (4) παρεμβάσεις:

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
 2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
 3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
 4. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσει

Η έναρξη και η λήξη υποβολής προτάσεων θα ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027». Η Πρόσκληση της Δράσης θα καθορίζει αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης.

* Το άρθρο αποτελεί συνεισφορά της εταιρείας συμβούλων NOISIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης

δειτε επισης