EXPO NEWS

Κορυδαλλός, Φαληρικός Όρμος, Πυρκάλ, ΧΡΩΠΕΙ, Βοτανικός, είναι μερικά μόνο από τα έργα αναπλάσεις που θα γίνουν μέσα στα επόμενα χρόνια αλλάζοντας και αναβαθμίζοντας ριζικά την εικόνα της πρωτεύουσας.

Στον Κορυδαλλό ο διαγωνισμός για την μετεγκατάσταση των φυλακών συνολικού προϋπολογισμού 765 εκατ. Ευρώ, μπαίνει σε γραμμή εκκίνησης. Οι νέες φυλακές θα κατασκευαστούν στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου, στο δημόσιο ακίνητο “Πρώην Στρατόπεδο Αμερικανικής Ευκολίας”, συνολικού εμβαδού 103 στρεμμάτων.

Σε πλήρη λειτουργία οι υποδομές των νέων φυλακών θα μπορούν να αναλάβουν τη φύλαξη 2.000 κρατουμένων καθώς και τη λειτουργική εξυπηρέτηση 650 συνολικά σωφρονιστικών υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων.

Βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βασικά κριτήρια της επιλογής του συγκεκριμένου ακινήτου μεταξύ άλλων ήταν η ικανοποιητική του χρονοαπόσταση από το αστικό κέντρο των Αθηνών, από το Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας και από τα ποινικά Δικαστήρια των Αθηνών, με χρήση του οδικού άξονα της Αττικής Οδού καθώς και ο μη άμεσος επηρεασμός των οικιστικών συνόλων του Ασπροπύργου, της Ελευσίνας και της Μαγούλας, καθώς και των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών, αφού το ακίνητο βρίσκεται σε ικανή γεωγραφική απόσταση.

Η διάρκεια της σύμβασης για το μεγάλο έργο-ΣΔΙΤ μετεγκατάστασης των φυλακών Κορυδαλλού έχει υπολογιστεί σε 360 μήνες εκ των οποίων τα πρώτα 3-4 χρόνια θα αφορούν την κατασκευαστική περίοδο του έργου. Η εκδήλωση ενδιαφόροντος για την πρώτη φάση του έργου, το οποίο αναμένεται να προσελκύσει ισχυρά κατασκευαστικά σχήματα, έχει οριστεί για τις 4 Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα ο Ιδιωτικός Φορέας θα αναλάβει την εκπόνηση των μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης και είναι απαραίτητες για την κατασκευή του Έργου, με βάση τους εκδοθησομένους περιβαλλοντικούς όρους, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την κατασκευή, πλήρη αποπεράτωση, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του Έργου, το σύνολο των εργασιών κατασκευής των κτηριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του Έργου και εν γένει την πλήρη ολοκλήρωση του συνόλου του τεχνικού αντικειμένου του Έργου, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού.

Οι προοπτικές ανάπτυξης αλλά και μελλοντικές υπεραξίες που διανοίγονται για την περιοχή του Κορυδαλλού, με την απομάκρυνση των φυλακών και την δημιουργία πάρκου και πολυχώρου πολιτισμού στην θέση τους, είναι σημαντικές. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς η περιοχή του Κορυδαλλού μέχρι σήμερα, λόγω της ύπαρξης των φυλακών ήταν υποβαθμισμένη.

Πλέον με τη μετεγκατάσταση η οικιστική περιοχή περιμετρικά των φυλακών Κορυδαλλού θα αλλάξει εικόνα προσελκύοντας επενδυτικό ενδιαφέρον όταν αρχίσουν να υλοποιούνται τα πρώτα έργα ανάπλασης. Σήμερα οι τιμές των ενοικίων στον Κορυδαλλό δοαμορφώνοτναι στα 6,8 ευρώ ανά τετραγωνικό, ενώ όσον αφορά τις πωλήσεις κυμαίνονται για τα νεόδμητα στα 2.350 ευρώ το τετραγωνικό ενώ για τα πιο παλαιά στα 1.100 ευρώ το τετραγωνικό.

Σημαντικές αλλαγές στο real estate του κέντρου αναμένεται να επιφέρει το project που σχεδιάζεται στο ακίνητο της Πυρκάλ και το οποίο προβλεπει την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών 9 Υπουργείων. Με την κατασκευή του έργου, πολλά κτίρια αναμένεται να αποδεσμευτούν στο κέντρο τη Αθήνας, τα οποία η κυβέρνηση σχεδιάζει να αξιοποιήσει. Το projecτ της Πυρκάλ προβλέπει την μεταφορά των υπηρεσιών από 127 συνολικά κτίρια των υπουργείων, από τα οποία άλλα στεγάζονται σε χώρους κτιριακών εγκαταστάσεων μισθωμένους από το Ελληνικό Δημόσιο (107 κτίρια) και άλλα σε ιδιόκτητα κτίρια του (20 κτίρια), βρίσκονται σήμερα διάσπαρτα στο λεκανοπέδιο Αττικής, με αυτά να συγκεντρώνονται ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στον Πειραιά, το Μαρούσι και τον Χολαργό.

Τον Μαϊο υπεγράφη ανάμεσα στον Δήμο Αθηναίων και την ανάδοχο κοινοπραξία των εταιρειών ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ η σύμβαση για την κατασκευή του νέου γηπέδου στο  Βοτανικό. Η διάρκεια των έργων έχει οριστεί σε 36 μήνες.

Το έργο είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην ιστορία του Δήμου Αθηναίων και αποτελεί μέρος της Διπλής Ανάπλασης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοπρατηθούν επιπρόσθετα και δύο ακόμα έργα που σχετίζονται με τη δημιουργία υποδομών δικτύων (δρόμοι, πεζόδρομοι, αποχέτευση, ηλεκτρισμός, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση κ.α.) αλλά και με τη γενική ανάπλαση της περιοχής της παρέμβασης. Στο έργο περιλαμβάνεται και ποσό 3 εκατ. ευρώ ως προαίρεση για την κατασκευή πεζογέφυρας προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 123 εκατ. ευρώ (99,19 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ) και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της μελέτης-κατασκευής. Το έργο χρηματοδοτείται για ποσό 115 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ένα από τα μεγαλύτερα αναλογικά ποσά που δίδεται για τη δημιουργία μιας υποδομής) και για ποσό 8 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ουσιαστικά το ΠΔΕ θα καλύψει την κατασκευή του γηπέδου και το Ταμείο Ανάκαμψης την αστική ανάπλαση της πρώην βιομηχανικής περιοχής Βοτανικού /Ελαιώνα – Έργα διαμόρφωσης πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή της Διπλής Ανάπλασης και του Ναυτικού Οχυρού στην περιοχή του Ελαιώνα.

Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς “η διπλή ανάπλαση σε Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Βοτανικό αποτελεί αναμφίβολα τη δεύτερη μεγαλύτερη ευκαιρία για το εγχώριο real estate μετά την επένδυση στο παραλιακό μέτωπο, τόσο για την Αττική όσο και τη χώρα συνολικά. Το μεγαλόπνοο σχέδιο σε βάθος χρόνου θα αποτελέσει το “μήλον της Έριδος” για τους επενδυτές, προσελκύοντας επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες θα αλλάξουν την εικόνα της πρωτεύουσας. Οι συνολικές παρεμβάσεις στη Λ. Αλεξάνδρας εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 20 στρέμματα. Θα πραγματοποιηθούν στην καρδιά της Αθήνας και θα απαιτήσουν επενδύσεις ύψους δεκάδων εκατ. ευρώ. Περιοχές όπως του Γκύζη και οι Αμπελόκηποι δεν αποκλείεται να αποτελέσουν το νέο επίκεντρο της πόλης, αντίστοιχα με εκείνο που είχε σημειωθεί στο παρελθόν στην περιοχή του Ψυρρή. Ο Βοτανικός θα δεχτεί τον μεγαλύτερο όγκο επενδύσεων. Οι επενδύσεις που θα γίνουν θα μετατρέψουν τη ζώνη βιομηχανίας-βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου σε μια περιοχή που θα συμπεριλάβει σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, κοινόχρηστους χώρους, χώρους πρασίνου, καθώς και κτίρια κεντρικών λειτουργιών.

Για τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 παρατάθηκε η προσθεσμία υποβολής προσφορών στον δημόσιο διεθνή διαγωνισμό ανάθεσης σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα.

 Η ανάπλαση της παλιάς βιομηχανικής μονάδας δρομολογείται μέσω ΣΔΙΤ και είναι προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ. Η Πολιτεία Καινοτομίας που θα δημιουργηθεί στα περίπου 18.000 τ.μ. της θα φιλοξενεί τμήματα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων, νεοφυείς επιχειρήσεις, τεχνοβλαστούς, ερευνητές και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία των έργων της δεύτερης φάσης της ανάπλασης Φαλήρου. Το αντικείμενο των έργων θα είναι η δημιουργία του οικολογικού πάρκου 220 στρεμμάτων που θα αποτελέσει σημαντικό πνεύμονα πρασίνου, άθλησης και αναψυχής.

Η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου θα ενοποιήσει το κομμάτι από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι και τον Άλιμο, καθιστώντας πλέον την παράκτια περιοχή πιο εύκολα προσβάσιμη για τους κατοίκους όχι μόνο των γύρω δήμων, αλλά και όλου του Λεκανοπεδίου. Να σημειωθεί ότι η περιοχή του Φαληρικού Όρµου καταλαµβάνει έκταση 800 στρεµµάτων κατά µήκος ακτογραµµής µήκους περίπου 2 χλµ. και περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη πέριξ των αστικών περιοχών Μοσχάτου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου, από την εκβολή του Κηφισού Ποταµού µέχρι το ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Ουσιαστικά αποτελεί το πρώτο τμήμα του −εν πολλοίς αναξιοποίητου− παραλιακού μετώπου, μήκους 45 χλμ., από το Φάληρο έως το Σούνιο.

δειτε επισης