Θετικό πρόσημο με αύξηση των πωλήσεων αλλά και των εξαγωγών εμφάνισε το 2021 ο κλάδος του αλουμινίου, με τις επιδόσεις να εμφανίζονται βελτιωμένες σε όλους τους επιμέρους τομείς της αγοράς.

Μάλιστα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 2021 οι εξαγωγές του Ελληνικού κλάδου αλουμινίου αντιπροσώπευαν το 5,4% περίπου των συνολικών εξαγωγών της χώρας. ‘Έτσι, ο κλάδος, που είναι ιδιαίτερα γνωστός και ανταγωνιστικός στις διεθνείς αγορές, κατατάσσεται, ως:

  • Ο 3ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με αξία εξαγωγών 2.148 εκατ.€ , παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 33% περίπου σε σχέση με το 2020
  • Ο 2ος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο, 820 εκατ.€ περίπου σημειώνοντας αύξηση κατά 12% σε σχέση με το 2020.

Συγκεκριμένα οι πωλήσεις πρωτόχυτου αλουμινίου το 2021 σημείωσαν αύξηση κατά 4%, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 50% των συνολικών πωλήσεων. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα κατέχει την 7η θέση μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις προϊόντων πρώτης μεταποίησης, το 2021 σημείωσαν αύξηση κατά 18%. Σε αυτήν την κατηγορία οι πωλήσεις απευθύνονται κυρίως στις διεθνείς ανταγωνιστικές αγορές με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 82% των συνολικών πωλήσεων.

Πιο αναλυτικά όσον αφορά στην πρώτη μεταποίηση:

  • Οι πωλήσεις προϊόντων έλασης τo 2021, ξεπέρασαν την στασιμότητα που είχε παρατηρηθεί το 2020 λόγω της πανδημίας και σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 18% σε σχέση με το 2020. Με τα ιδιαίτερα ποιοτικά προϊόντα και τις σύγχρονες γραμμές παραγωγής είναι ο πιο εξωστρεφής υπο-κλάδος, αφού το 88% της παραγωγής εξάγεται στις διεθνείς αγορές. Στην εγχώρια αγορά, η κύρια χρήση των προϊόντων έλασης είναι η συσκευασία (58%) και ακολουθούν η οικοδομή και οι κατασκευές με 33%. Στις εξαγωγές, η κύρια χρήση είναι και πάλι η συσκευασία με 56%, ενώ ένα 24% περίπου απορροφάται από τη βιομηχανία μεταφορών.
  • Ο κλάδος της διέλασης συνεχίζει εντυπωσιακά την ανάκαμψή του και οι συνολικές πωλήσεις προϊόντων το 2021 σημείωσαν και αυτές σημαντική αύξηση κατά 19% περίπου σε σχέση με το 2020. Η εγχώρια αγορά σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση κατά 30% περίπου σε σχέση με το 2020. Οι εξαγωγές τέλος που απορρόφησαν το 71% των πωλήσεων αυξήθηκαν και αυτές κατά 15% περίπου σε σχέση με το 2020 και κατευθύνθηκαν κυρίως (60% περίπου) στις απαιτητικές αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Η κύρια χρήση που απευθύνονται τα προϊόντα διέλασης είναι η οικοδομή τόσο στην εγχώρια αγορά (84%) όσο και στις εξαγωγές (49%), αξιοποιώντας τα διεθνώς πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου των Ελληνικών εταιρειών.

Ο Ελληνικός κλάδος αλουμινίου

Ο κλάδος του αλουμινίου στην Ελλάδα έχει μεγάλο μέγεθος και αποτελείται από 3.000 μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια μεταποίησης και εμπορίου. Απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 30.000 άτομα. Εμφανίζει μεγάλη καθετοποίηση καθώς στην Ελλάδα υπάρχει δραστηριότητα σε 3 έως 4 στάδια μεταποίησης από την εξόρυξη του βωξίτη μέχρι τα διεθνώς πιστοποιημένα τελικά προϊόντα. Παράλληλα ο ελληνικός κλάδος αλουμινίου έχει σημαντική διεθνή παρουσία με παραγωγικές μονάδες, ιδιόκτητα δίκτυα διανομών και εμπορική παρουσία σε πάνω από 50 χώρες.