Θετικό παραμένει το πρόσημο της κατασκευαστικής αγοράς σε ορίζοντα τριμήνου και σε δωδεκάμηνη βάση, παρά τη μείωση που καταγράφηκε τον περασμένο Μάρτιο στην οικοδομική δραστηριότητα εξαιτίας του γενικότερου οικονομικού κλίματος και κυρίως εξαιτίας της πίεσης του αυξημένου πληθωρισμού και της ανόδου του κόστους των υλικών.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), τον Μάρτιο εφέτος, οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 1.990 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 382.013 m2 επιφάνειας και 1.731.496 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 15,1% στην επιφάνεια και μείωση κατά 6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Ανοδική η πορεία της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας

Πάντως, σε επίπεδο τριμήνου (Ιανουάριος- Μάρτιος) 2022, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, συνέχισε την ανοδική της πορεία, με επιβράδυνση όμως του ρυθμού αύξησης. Στο σύνολο της Χώρας, καταγράφηκε αύξηση κατά 7,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 5,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 13,8% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου -Μαρτίου 2021.

Στο δωδεκάμηνο (Απρίλιος 2021 – Μάρτιος 2022), η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 24,4% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 42% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 43,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2020 – Μαρτίου 2021.

Αύξηση στο κόστος της οικοδομής

Την ίδια στιγμή αύξηση καταγράφεται και στις τιμές των οικοδομικών υλικών, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το μήνα Μάιο. Συγκεκριμένα καταγράφονται ανατιμήσεις σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών, με «αιχμή του δόρατος» την ηλεκτρική ενέργεια και το πετρέλαιο κίνησης.

Ειδικότερα, σημειώθηκαν ανατιμήσεις σε: Ηλεκτρική ενέργεια (80,1%), Πετρέλαιο κίνησης- Diesel (37,6%), Τούβλα (21,7%), Σίδηρο οπλισμού (18,6%), Αγωγούς χάλκινους (18,4%), Πλαστικούς σωλήνες (14,4%), Παρκέτα (12,5%), Ξυλεία οικοδομών (11,2%), Υαλοπίνακες ασφαλείας (9,7%), Εντοιχισμένα ντουλάπια (9,6%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (9,3%), Έτοιμο σκυρόδεμα (9,2%), Παράθυρα ξύλινα (9,2%), Πόρτες εσωτερικές (9,1%), Κουφώματα αλουμινίου (8,9%), Σωλήνες χαλκού (8,3%), Θερμαντικά σώματα (7,6%), Τσιμέντο (7,4%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (7%), Μαρμαρόπλακες (6,8%) και Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (6,2%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 11,4% τον Μάιο 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2021, έναντι αύξησης 3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2021 με το 2020.