Ιδιαίτερα αυξημένη παρουσιάζεται τόσο η διεθνής όσο και η εγχώρια ζήτηση για την αγορά κατοικιών στις δημοφιλείς τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πώς κινούνται οι τιμές ακινήτων στις τουριστικές περιοχές;