Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2022 που υλοποιείται από τις εταιρείες διοργάνωσης εκθέσεων ROTA A.E. και TEXPO Α.Ε., λαμβάνει χώρα την καλύτερη δυνατή περίοδο για τον κλάδο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2022: Η “γιορτή” του κλάδου!