Η Στρατηγική της Κοινωνικής Στέγασης, που παρουσίασε η κυβέρνηση περιλαμβάνει 6+1 άξονες η βασικότερη αφορά στη χορήγηση στεγαστικών δανείων ύψους 150.000 ευρώ με επιτόκιο 1% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Χαμηλότοκα δάνεια και άλλες δράσεις στεγαστικής πολιτικής