Γραφεία, σχολεία και νοσοκομεία εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο πρόγραμμα Ηλέκτρα για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δημοσίου, με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας τουλάχιστον ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόγραμμα Ηλέκτρα: Ενεργειακή αναβάθμιση γραφείων, σχολείων και άλλων κτιρίων του δημοσίου