Ιδιαίτερα θετικές χαρακτηρίζει τις προοπτικές του 2022 για τον κλάδο του αλουμινίου ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου κ. Γιώργος Μετζελόπουλος. Μιλώντας στο ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Συνέντευξη του Γ. Μετζελόπουλου, Προέδρου της ΕEA!