Διεθνείς εμπορικές αποστολές από 21 χώρες θα επισκεφθούν την έκθεση και θα συμμετάσχουν σε Β2Β συναντήσεις με τους εκθέτες. Η έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ, επιβεβαιώνοντας για άλλη μία ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Η έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2022 ενισχύει την εξωστρέφεια!