Αισιοδοξία για την οικοδομή και τις κατασκευές, με τα αναπτυξιακά κίνητρα της κυβέρνησης να δίνουν νέα ώθηση σε αυτούς τους δυο κλάδους.

Η κυβέρνηση ανέδειξε ως πρώτο και πιο σημαντικό στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί την “Ανάπτυξη”, η οποία αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της. Στο πλαίσιο αυτό, η δυναμική στροφή προς τις επενδύσεις για παραγωγή νέου πλούτου και τόνωση της απασχόλησης, ο κλάδος της οικοδομής, ο οποίος διαχρονικά στηρίζει το ΑΕΠ και την απασχόληση, περιλαμβάνεται μεταξύ των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης σε δύο πεδία.

Η οικοδομή και ο κατασκευαστικός κλάδος βρίσκονται μεταξύ των ωφελημένων τόσο στο πεδίο των φορολογικών μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης όσο και στο πεδίο της διευκόλυνσης των επενδύσεων, μικρών ή μεγάλων.

Τετραπλό μέρισμα ανάπτυξης

Σε ό,τι αφορά το πεδίο της φορολογίας στα μέτρα τα οποία ευνοούν τον κλάδο της οικοδομής και των κατασκευών περιλαμβάνονται:

 • η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22%.
 • η αναστολή για τρία χρόνια του Φ.Π.Α. στις νέες οικοδομές.
 • η έκπτωση 40% σε δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση και την ανακαίνιση κτιρίων
 • η αναστολή του φόρου υπεραξίας των ακινήτων.

Αποτέλεσμα των μέτρων αυτών θα είναι:

 1. Αύξηση του εισοδήματος των ιδιοκτητών
 2. Ενίσχυση των επενδύσεων στην αγορά ακινήτων και τις κατασκευές
 3. Βελτίωση των ισολογισμών των τραπεζών πολλαπλασιάζοντας την αξία των δανείων με εξασφάλιση στα χαρτοφυλάκιά τους και
 4. Αύξηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας

Οι μεγάλες επενδύσεις και ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης

Αλλά και στο δεύτερο πεδίο, αυτό των επενδύσεων, ο κλάδος της οικοδομής και των κατασκευών έχει περίοπτη θέση. Συγκεκριμένα έργα που προωθούνται με ταχύτητα αλλά και νέα επενδυτικά σχέδια καλλιεργούν αισιοδοξία για τον κλάδο:

 • Το Ελληνικό, όπου η συνολική αξία της επένδυσης φτάνει τα 8 δισ. ευρώ, οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν φτάνουν τις 75 χιλ. με την ολοκλήρωση του έργου ενώ 10 χιλ. παραπάνω θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν στην κατασκευή.
 • Αλλά και το νέο επενδυτικό σχέδιο της Cosco στον Πειραιά, προβλέπει έργα που σχετίζονται με τους δύο κλάδους όπως η επέκταση των προβλητών, νέες υποδομές αλλά και η ίδρυση ξενοδοχείων.
 • Στον τουρισμό δρομολογούνται πολλά νέα επενδυτικά σχέδια με πιο εμβληματικά αυτά στις περιοχές της Κασσιόπης στην Κέρκυρα, της Αφάντου στη Ρόδο και της Ελούντας στην Κρήτη.

Σε ό,τι αφορά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προσέλκυση επενδύσεων σύντομα αναμένονται ευνοϊκότεροι όροι για προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων με απλοποίηση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, διευκόλυνση της εγκατάστασης επιχειρηματικών πάρκων, ενημερωτικές καμπάνιες και ίδρυση του Μητρώου Υποδομών όλης της χώρας. Τέλος δρομολογείται η υλοποίηση μιας ιδέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου, για τη δημιουργία ενός Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, ο οποίος θα μπορεί να αποτυπώνει με το πάτημα ενός κουμπιού όλες τις πληροφορίες που συνδέονται με οποιοδήποτε οικόπεδο στη χώρα. Στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη θα περιλαμβάνονται και οι καθοριστικές χρήσεις, για τους συντελεστές δόμησης και τις ιδιοκτησίες.

Πηγή: Χ. Φλουδόπουλος (Δημοσιογράφος)