Συνεχίζεται και το 2021 η σημαντική αύξηση του κλάδου της κεραμοποιίας.

Αύξηση της τάξης του 28,3% κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2022 ο κύκλος εργασιών της ΚΕΒΕ, αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΕΒΕ Άγις Κοθάλης, μιλώντας στο ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO.  Ο ίδιος προσθέτει ότι οι γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στο β εξάμηνο του έτους οδηγούν σε μείωση της ζήτησης, η οποία πάντως δεν μπορεί να αναχαιτίσει την πολύ μεγάλη ώθηση του κύκλου εργασιών. Καθώς η παγκόσμια αγορά κινείται με ταχείς ρυθμούς προς την βιοκλιματική δόμηση, ο κ. Κοθάλης υπογραμμίζει ότι η ΚΕΒΕ παράγει προϊόντα με ιδιαίτερα τεχνικά και αισθητικά χαρακτηριστικά πλήρως εναρμονισμένα με τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές προδιαγραφές της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η εταιρεία θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τα νέα προϊόντα της στο πλαίσιο της έκθεσης ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO.

Ο επικεφαλής της ΚΕΒΕ αναφέρεται επίσης στη διεθνή δραστηριότητα της ΚΕΒΕ η οποία εξάγει το μεγαλύτερο όγκο της παραγωγής της σε ποσοστό 65% σε περισσότερες από 30 χώρες από τα Βαλκάνια έως τη Ν. Κορέα και τη Ν. Ζηλανδία. Ο κ. Κοθάλης αναφέρεται επίσης και στις επιπτώσεις από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, ενώ υπογραμμίζει ότι η ΚΕΒΕ επενδύει συστηματικά στην έρευνα τόσο για τη βελτίωση της παραγωγικής δραστηριότητας όσο και για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.  

Ποια ήταν η εικόνα του κλάδου της κεραμουργίας για το 2021; Πως διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις της εταιρείας σας και ποια η εικόνα για το 2022 μέχρι στιγμής;

Το 2021 ο κλάδος της κεραμοποιίας παρουσίασε ανοδική πορεία, με αύξηση στον κύκλο εργασιών 10%. Αντίστοιχα, η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ) παρουσίασε θετικές οικονομικές επιδόσεις και ισχυρή ανάπτυξη. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €44,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 24,24%. Η ανοδική αυτή πορεία αποδίδεται στη συνεχώς αναπτυσσόμενη δυναμική της ΚΕΒΕ στη διεθνή αγορά, στη διατήρηση των μακροχρόνιων σχέσεων με τους περισσότερους από 2.000 πελάτες της, καθώς και στην ανεύρεση νέων πελατών για την περαιτέρω διεύρυνση του πελατολογίου μας. Χάρη στην επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου, καταφέραμε να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση και το 2021 στον κλάδο των δομικών υλικών τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Ο κλάδος της κεραμοποιίας και εν γένει ο δομικός κλάδος παρουσίασε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 σημαντική αύξηση. Ο Κύκλος Εργασιών της ΚΕΒΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθε σε €23.9 εκατ. έναντι €18.6 εκατ. του πρώτου εξάμηνου του 2021, σημειώνοντας αύξηση 28,30%. Ωστόσο, οι γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις κατά το δεύτερο εξάμηνο οδήγησαν σε  μείωση της ζήτησης, η οποία δεν μπορεί να αναχαιτίσει την πολύ μεγάλη ώθηση του κύκλου εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο. Η εταιρία μας αναμένεται να κλείσει το έτος 2022 με αυξημένο κύκλο εργασιών.

Το τελευταίο διάστημα μπαίνει πιο επιτακτικά στην ατζέντα ο στόχος της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτιρίων. Στο πλαίσιο αυτό πως αλλάζει ο κλάδος της κεραμουργίας και των δομικών προϊόντων; Ποια είναι τα σύγχρονα ζητούμενα για τα προϊόντα του κλάδου;

Η παγκόσμια αγορά κινείται με ταχείς ρυθμούς προς τη βιοκλιματική δόμηση και την «πράσινη» μετάβαση με περιβαλλοντικούς, ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους για το 2030 και 2050. Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική έχει στο επίκεντρό της τη δημιουργία ενός θερμικά άνετου και υγιεινού εσωτερικού περιβάλλοντος, αξιοποιώντας και οικολογικά δομικά υλικά. Ο πηλός, ως πρώτη ύλη, αποτελεί μια οικολογική επιλογή που συνεισφέρει στην κατασκευή ανθεκτικών και ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων, αποφέροντας  σημαντικά οικονομικά οφέλη. Τα δομικά κεραμικά προϊόντα οδηγούν σε χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά την κατασκευή και τη χρήση των κτιρίων. Έχουν  εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες, υψηλή θερμοχωρητικότητα που ενισχύει  τη θερμική άνεση των κτιρίων, πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής (>150 χρόνια), μηδενική απαίτηση συντήρησης και η δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν (κυκλική οικονομία). Παράλληλα η άργιλος (πρώτη ύλη) υπάρχει σε αφθονία στον φλοιό της γης, σε βαθμό που θεωρείται αστείρευτη.  Στην ΚΕΒΕ, στοχεύοντας σε μία νέα προηγμένη και βιώσιμη δόμηση, παράγουμε προϊόντα με ιδιαίτερα τεχνικά και αισθητικά χαρακτηριστικά, πλήρως εναρμονισμένα με τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές προδιαγραφές της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Μέσα από το ερευνητικό μας έργο αναπτύσσουμε προϊόντα που απαντούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, εξοικονομώντας κόστος και προσφέροντας πολλαπλά οφέλη στον τελικό χρήστη. Διαθέτουμε προϊόντα με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, από τα πιο χαμηλά στην Ευρώπη, γεγονός που αποδεικνύεται μέσα από τις πολλαπλές εγχώριες και διεθνείς πιστοποιήσεις τους.

Ποια προϊόντα και ποιες λύσεις θα παρουσιάσει η ΚΕΒΕ στην έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO τον ερχόμενο Οκτώβριο; Ποιο είναι το μήνυμα της εταιρείας προς την αγορά ενόψει της έκθεσης που αποτελεί σημείο αναφοράς για τους επαγγελματίες του κλάδου;

Όλα τα προϊόντα μας διέπονται από τις αρχές της οικολογίας, της βιωσιμότητας και της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ενισχύοντας τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Ωστόσο, με τη μείωση της κτιριακής ενεργειακής κατανάλωσης να βρίσκεται στο επίκεντρο παγκοσμίως, εστιάζουμε στα θερμομονωτικά τούβλα κατακόρυφων οπών των σειρών ΟΡΘΟBLOCK και ΟΡΘΟBLOCK PLUS. Αξιοποιώντας τη μοναδική τεχνογνωσία και την 85 ετών παράδοση της ΚΕΒΕ, τα συγκεκριμένα προϊόντα σχεδιάζονται και παράγονται με τέτοιον τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση της ενέργειας, ο απρόσκοπτος φυσικός αερισμός και η εναλλαγή θερμοκρασίας κατά την ημέρα και τη νύχτα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα θερμικά άνετο εσωτερικό κλίμα στα κτίρια, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιείται η κατανάλωση ενέργειας και επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρημάτων ως προς τον κλιματισμό και τη θέρμανση. Στα παραπάνω πλεονεκτήματα, προστίθεται η Διευκρινιστική Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/45724/1558. Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος, η οποία είναι σε ισχύ από τις 09/05/2022, αναφέρει ότι δεν προσμετρώνται πλέον στον συντελεστή δόμησης, εξασφαλίζοντας μια σημαντική αύξηση της δομήσιμης επιφάνειας των κτιρίων η οποία φτάνει έως και 10% για μια τυπική κατασκευή.

Μιλήστε μας για την ιστορία της ΚΕΒΕ αλλά και για τη δραστηριότητα της εταιρείας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τι ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύουν οι εξαγωγές; Σε πόσες αγορές είναι η εταιρεία παρούσα;

Η ΚΕΒΕ είναι μία οικογενειακή επιχείρηση που βρίσκεται σήμερα στα χέρια της 3ης γενιάς. Η οικογένεια Κοθάλη ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον τομέα της κεραμοποιίας το 1935, τo 1948 μεταφέρθηκε στη Χρυσούπολη Καβάλας, ενώ από το 2006 λειτουργεί σε νέες εγκαταστάσεις στη Νέα Σάντα Κιλκίς. Μέσα από μια διαδρομή 85 και πλέον ετών και αποτελώντας σήμερα μια σύγχρονη βιομηχανία, παράγουμε και διαθέτουμε καινοτόμα δομικά κεραμικά προϊόντα τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Επενδύουμε σταθερά στην έρευνα και την ανάπτυξη, επιτυγχάνοντας παγκόσμιες πρωτοπορίες στην παραγωγική διαδικασία, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ανάπτυξη νέων δομικών λύσεων.

Κατέχουμε ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά με σημαντική παρουσία στα Βαλκάνια, αποτελώντας τον πρώτο προμηθευτή δομικών κεραμικών προϊόντων σε Αλβανία και Βουλγαρία. Εξάγουμε τον μεγαλύτερο όγκο της παραγωγής μας σε ποσοστό 65%, προμηθεύοντας περισσότερες από 30 χώρες, από τα Βαλκάνια ως  τη Ν. Κορέα και τη Ν. Ζηλανδία. Στη Νέα Σάντα Κιλκίς διαθέτουμε ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής στην Ευρώπη., με ετήσια δυναμικότητα 700.000 τόνων τούβλων και 75.000.000 τεμαχίων κεραμιδιών και αξεσουάρ στέγης. 

Πόσο έχει επηρεαστεί ο κλάδος της κεραμουργίας και των δομικών υλικών από τις πληθωριστικές πιέσεις και την αύξηση του ενεργειακού κόστους;

Τα κεραμικά προϊόντα -και κατ’ επέκταση τα δομικά κεραμικά προϊόντα- παράγονται με την όπτηση του πηλού σε υψηλές θερμοκρασίες. Η κεραμουργία είναι βιομηχανία εντάσεως ενέργειας και το φυσικό αέριο αποτελεί το κύριο καύσιμο του κλάδου. Ως εκ τούτου, αύξηση του κόστους της ενέργειας συνεπάγεται σημαντική και άμεση αύξηση του κόστους των κεραμικών προϊόντων. Παρομοίως, τα περισσότερα οικοδομικά προϊόντα παράγονται από βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας και το κόστος συνδέεται άμεσα με αυτήν. Ήδη από το τελευταίο τρίμηνο του 2021 ο οικοδομικός κλάδος λόγω της ενέργειας γνώρισε σημαντικές αυξήσεις, που σήμερα ξεπερνούν το 40% σε σύγκριση με το 2021. Καθώς ο πληθωρισμός συνεχίζει να αυξάνεται, οι κεντρικές τράπεζες έχουν ήδη αρχίσει να αυξάνουν τα επιτόκια και είναι πιθανό τα δομικά προϊόντα να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις το 2023. Ωστόσο, ο οικοδομικός κλάδος τείνει να επηρεάζεται με πιο αργό ρυθμό σε κάθε κρίση. Έτσι, παρόλες τις αυξήσεις, αν το ενεργειακό ζήτημα επιλυθεί μέσα στο 2023, είναι πιθανό γρήγορα να επανέλθει στην ανοδική πορεία που είχε το 2021.

Ποιος ο ρόλος της έρευνας και ανάπτυξης για την εταιρεία σας; Δώστε μας ορισμένα παραδείγματα προϊόντων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων;

Ήδη από το 1995 επενδύουμε συστηματικά στην έρευνα που αφορά είτε την παραγωγική μας διαδικασία είτε τα προϊόντα μας, συμμετέχοντας συστηματικά σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα και πετυχαίνοντας σημαντικές πρωτιές, όπως στον τομέα της ανάκτησης θερμότητας. Τα τελευταία έτη επενδύουμε περίπου €500.000 ετησίως για την παραγωγή προϊόντων με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και πολλαπλά οφέλη για τον τελικό χρήστη. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουμε αποτελούν σημαντικό κομμάτι των δράσεων του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, εστιάζουμε:

  • στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών δόμησης με Δομικά Κεραμικά Προϊόντα και Πολυμερή Υλικά (INMASPOL),
  • στον συνδυασμό συμβατικών αισθητήρων, μηχανικής όρασης και προβλεπτικών προτύπων βλαβών για τη βέλτιστη διαχείριση κινδύνων και την αυξημένη διάρκεια ζωής του παραγωγικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο του μέλλοντος (Predict),
  • στο καινοτόμο σύστημα δόμησης φέρουσας οπλισμένης τοιχοποιίας με αντισεισμικά, θερμομονωτικά και ενεργειακά, φιλικά προς το περιβάλλον, χαρακτηριστικά (ΦΟΤΑΘΕ),
  • στην ανάπτυξη πράσινου κεραμιδιού (ΚΕΡΑΜΙ),
  • στην ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για βέλτιστη ενεργειακή κατανάλωση βιομηχανικών κεραμικών (Catopec-ic), καθώς και
  • στην παραγωγή πρωτοτύπου ηλιακού κεραμιδιού με ενσωματωμένα ηλιακά κελιά υψηλής απόδοσης (Ηλιοκέραμος).

Παράλληλα, επενδύουμε συστηματικά σε έργα ΑΠΕ και στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον κλάδο. Στα άμεσα σχέδιά μας είναι ένα πιλοτικό έργο ύψους € 6.000.000, για το οποίο σύντομα θα ανακοινωθούν σχετικές λεπτομέρειες.