«Οι επαγγελματίες του κλάδου και οι παραγωγοί προϊόντων μπορούν να βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία»!

Για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των χημικών που απευθύνονται στην Οικοδομή, τα μέτρα της Πολιτείας για την ενίσχυση του, τα πλεονεκτήματα της βιομηχανίας χρωμάτων καθώς και για το μέλλον του κλάδου της Οικοδομής, μίλησε στο ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO Newsletter ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) κ. Αρμόδιος Γιαννίδης.

Πώς έκλεισε η περασμένη χρονιά για τον κλάδο των χημικών που απευθύνονται στην Οικοδομή και πως εξελίσσεται μέχρι στιγμής το 2022 για την αγορά;

Ο Σύνδεσμος μας εκπροσωπεί παραγωγούς ενός ευρέος φάσματος προϊόντων για την οικοδομή, από τα θεμέλια του κτιρίου μέχρι το τελικό επίχρισμα: παρέχουμε  στεγανωτικά, σφραγιστικά , βελτιωτικά σκυροδέματος, μονωτικά, θερμοπροσόψεις, χρώματα και πολλά άλλα. Συνεπώς παρακολουθούμε όλες τις φάσεις εξέλιξης που σε μεγάλα έργα μπορεί να διαρκέσουν μεγάλο χρονικό διάστημα. Η περασμένη χρονιά έκλεισε με θετικό πρόσημο σε ότι αφορά τις αξίες πωλήσεων αλλά σε αρκετές περιπτώσεις με μειωμένη κερδοφορία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κλεισμένες από καιρό συμφωνίες προμήθειας δέσμευαν τους παραγωγούς οι οποίοι δεν ήθελαν ή δεν μπορούσαν να επαναδιαπραγματευθούν τιμές πώλησης ενώ οι τιμές αγοράς των πρώτων υλών ανέβαιναν ραγδαία. Οι Έλληνες παραγωγοί κατάφεραν να κρατήσουν ζωντανή την εφοδιαστική αλυσίδα και να μην υπάρχουν ελλείψεις που θα σταματούσαν τα έργα. Σε πολλές περιπτώσεις απορρόφησαν σημαντικό άμεσο κόστος. Το 2022 βλέπουμε μία συγκράτηση των αυξήσεων αλλά διατήρηση των τιμών Α’ υλών στα υψηλά επίπεδα με πολύ αναιμικές τάσεις διορθώσεων. Οι ποσότητες ζήτησης έχουν μειωθεί λόγω της συνολικής αύξησης του κόστους έργων και των παρατάσεων ή αναστολών εργασιών.

Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις αυτή τη στιγμή για τον κλάδο με δεδομένα τα προβλήματα που προκαλεί η αύξηση του ενεργειακού κόστους;

Η άμεση επίπτωση της ενέργειας στο κόστος παραγωγής μας ποικίλλει ανάλογα με την τεχνολογία παραγωγής που έχει κάθε εταιρία. Το 2021 οι δαπάνες ενέργειας της Χημικής Βιομηχανίας αυξήθηκαν κατά 96% και από 3,5% του συνόλου δαπανών των εταιρών ανήλθε στο 5,6%. Σαφώς είναι σημαντική η περαιτέρω επίπτωση και έχει υπολογιστεί ότι αναλόγως της εξέλιξης των τιμών ενέργειας και  της πολιτικής επιδοτήσεων μπορεί να προκληθεί μείωση στο ΑΕΠ μόνο από την Χημική Βιομηχανία τάξης υψηλότερης των 400 εκατομμυρίων και απώλειες θέσεων εργασίας πλέον των 8.000. Εξίσου ή ακόμα σοβαρότερη σε κάποιες περιπτώσεις, όμως είναι η επίπτωση από το κόστος που ενσωματώνεται σε πολλές πρώτες ύλες που προμηθευόμαστε και η παράλληλη μείωση της αγοραστικής και επενδυτικής δύναμης του κοινού η οποία οδηγεί σε μείωση των έργων, μικρών ή μεγαλύτερων.

Εκτιμάτε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, από την παράταση της αναστολής του ΦΠΑ, μέχρι την νέα πολιτική για τη στέγαση, τα κίνητρα για πιο εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, αλλά και τα προγράμματα για τις ανακαινίσεις κτιρίων, θα βοηθήσουν τον κλάδο της οικοδομής;

Σαφώς είναι στη σωστή κατεύθυνση και ευελπιστούμε να αρκέσουν για την διατήρηση της αγοράς σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Ιδιαίτερα οι λύσεις που παρέχει η βιομηχανία για παθητική εξοικονόμηση ενέργειας είναι απόλυτα συμβατές με τις ανάγκες της κοινωνίας και τις πολιτικές της κυβέρνησης αφενός για την βιωσιμότητα αλλά και την απεξάρτηση από ορυκτά και άλλα καύσιμα. Θα θέλαμε να δούμε όμως και πιο γενναίες κινήσεις στο καθεστώς αδειοδότησης ιδιοπαραγωγής ενέργειας από τις βιομηχανίες και επιτάχυνση των διαδικασιών όπως και την απελευθέρωση της αγοράς ούτως ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις μας να συνάπτουν απ’ ευθείας συμβάσεις με τους παραγωγούς ΑΠΕ.