Το 2018 είδε την παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου να μειώνεται ελαφρώς και την εξάρτηση από εισαγωγές να παραμένει υψηλή, ωστόσο καλά είναι τα νέα για τις αγορές έλασης και διέλασης που κατέγραψαν αυξήσεις.

Υπάρχει μία καλά εδραιωμένη αλυσίδα αξίας στην Ευρώπη όσον αφορά στη βιομηχανία αλουμινίου, με περισσότερα από 600 εργοστάσια να αφορούν στην πρώτη ύλη (βωξίτη και αλουμίνα), πρωτόχυτο μέταλλο, ημιτελικά προϊόντα (έλαση και διέλαση), καθώς και ανακύκλωση. Οι μονάδες πρωτόχυτου και έλασης συχνά είναι μέρος πολυεθνικών ομίλων, ενώ στον τομέα της διέλασης και της ανακύκλωσης συναντάμε συχνότερα μεσαίες και μικρές εταιρείες τοπικής προέλευσης. Όλες οι μονάδες, κατά μήκος της αλυσίδας αξίας της βιομηχανίας κατέχουν σημαντικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες. Ιδιαίτερα σημαντικές για την αλυσίδα αξίας είναι και οι μονάδες τρίτης μεταποίησης όπως κατασκευαστές δομικών συστημάτων, παραγωγοί χυτών προϊόντων κ.α.

Η παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρώπη παρέμεινε σταθερή την περσινή χρονιά παρά την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση προϊόντων αλουμινίου, σε ένα σημαντικό εύρος στρατηγικών εφαρμογών. Η στασιμότητα οφείλεται στα προβλήματα που αντιμετώπισε η προσφορά λόγω διαφόρων ζητημάτων που είχαν να κάνουν με το παγκόσμιο εμπόριο.

Η υπερδυναμικότητα στις διεθνείς αγορές, το αυστηρό νομικό πλαίσιο της ΕΕ και οι δυσκολίες στην πρόσβαση σε σκραπ αλουμινίου, έβαλαν επιπρόσθετη πίεση στη βιομηχανία. Σε επίπεδο ημιτελικών προϊόντων, η κατάσταση είναι διαφορετική, με συνεχείς αυξήσεις στην παραγωγή εντός της ΕΕ.

Ελαφρώς μειωμένη η παραγωγή πρωτόχυτου το 2018

Το 2018, η παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρώπη (ΕΕ28 + ΕΖΕΣ) μειώθηκε ελαφρώς. Η πτώση οφείλεται στη μεγάλη πίεση της προμηθευτικής αλυσίδας αλουμινίου από εξωγενείς παράγοντες και συγκεκριμένα τα ζητήματα που ταλαιπώρησαν το παγκόσμιο εμπόριο την περασμένη χρονιά εξαιτίας των επιλογών της διακυβέρνησης Τραμπ, τα οποία επηρέασαν την παραγωγή αλουμίνας και πρωτόχυτου.

Ως αποτέλεσμα, οι μονάδες παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου στην EE28 κατέγραψαν μειώσεις στην παραγωγή τους. Επιπρόσθετα, το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας ενδεχομένως να αυξήσει τις πιθανότητες κάποιες ευρωπαϊκές μονάδες να σταματήσουν τη λειτουργία τους στο εγγύς μέλλον. Το 2019, τα ζητήματα του παγκοσμίου εμπορίου συνεχίζουν να αποτελούν πρόκληση για την ευρωπαϊκή παραγωγή. Την ίδια στιγμή η ζήτηση στην Ευρώπη συνεχίζει να αναπτύσσεται στις περισσότερες τελικές αγορές.

ΕΕ28 & ΕΖΕΣ μοιράζονται την ευρωπαϊκή παράγωγη πρωτόχυτου

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 16 μονάδες πρωτόχυτου αλουμινίου στην ΕΕ και συγκεκριμένα σε Γαλλία, Ελλάδα, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία. Στις χώρες της ΕΖΕΣ (Νορβηγία και Ισλανδία) υπάρχουν 10 μονάδες παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου. Η παραγωγή στη Γηραιά Ήπειρο είναι μοιρασμένη, 50% του πρωτόχυτου αλουμινίου παράγεται στις χώρες τις ΕΕ και 50% στις χώρες της ΕΖΕΣ. Στην Κίνα παράγεται το 57% της παγκόσμιας παραγωγής. Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει περίπου το 7% της παγκόσμιας παραγωγής, με το μισό από αυτό να προέρχεται από την ΕΕ28 όπως προαναφέρθηκε.

Η εξάρτηση από τις εισαγωγές παραμένει υψηλή

Η ΕΕ28 εξακολουθεί να καλύπτει περίπου το 50% των αναγκών της σε πρωτόχυτο αλουμίνιο μέσω εισαγωγών. Η Νορβηγία και Ισλανδία, ως μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς πρωτόχυτου αλουμινίου στην ΕΕ. Άλλοι μεγάλοι εξαγωγείς είναι η Ρωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Μοζαμβίκη. Η ενδοευρωπαϊκή παραγωγή που ικανοποιεί τις ανάγκες της ΕΕ κατά το ήμισυ περιλαμβάνει τόσο παραγωγή πρωτόχυτου όσο και δευτερόχυτου αλουμινίου (ανακύκλωση).

Αύξηση 7% των εξαγωγών σκραπ της ΕΕ το 2018

Το 2018, η ΕΕ εξήγαγε περίπου 970 χιλ. τόνους σκραπ αλουμινίου (Hs 7602). Σημειώθηκε δηλαδή μία αύξηση 7% σε σύγκριση με το 2017. Περίπου το 80% των εξαγωγών κατευθύνθηκε στην Ασία και συγκεκριμένα σε Κίνα, Ινδία και Πακιστάν. Οι εξαγωγές της ΕΕ στην Κίνα κατέγραψαν μείωση κατά περίπου 6% εξαιτίας της απόφασης απαγόρευσης εισαγωγής απορριμμάτων και σκραπ ωστόσο το κενό αναπληρώθηκε από τις άλλες ασιατικές χώρες όπως η Ινδία, το Πακιστάν και η Ινδονησία. Η ΕΕ είναι καθαρός εξαγωγέας σκραπ αλουμινίου.

Σταθερή ανάπτυξη 4% της ζήτησης προϊόντων έλασης το 2018

Τα στατιστικά του Ευρωπαϊκού Αλουμινίου (ΕΑ) επιβεβαιώνουν τη συνεχή αύξηση της ζήτησης ημιτελικών προϊόντων αλουμινίου στη Γηραιά Ήπειρο μέσα στο 2018. Η αυξημένη κατά 4% ζήτηση για προϊόντα έλασης οφείλεται κυρίως στις τελικές αγορές των μεταφορών και της συσκευασίας. Οι δύο αυτές αγορές μαζί αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% της αγοράς των προϊόντων έλασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι εισαγωγές της ΕΕ αυξήθηκαν σημαντικά. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, οι εισαγωγές προϊόντων έλασης αυξήθηκαν κατά 113%! Το μεγαλύτερο κύμα εξ αυτών έρχεται από την Κίνα. Ήδη ο ασιατικός γίγαντας έχει μερίδιο 25% όσον αφορά στις εισαγωγές της ΕΕ σε προϊόντα έλασης που την καθιστά τη μεγαλύτερη πηγή εισαγωγών σε επίπεδο προϊόντων έλασης για τη Γηραιά Ήπειρο.

Σημαντική αύξηση 3,6% της ζήτησης στα προϊόντα διέλασης το 2018

Σε επίπεδο διέλασης, η θετική αποτίμηση για το 2018, με αύξηση της ζήτησης κατά 3,6%, οφείλεται κυρίως στη σημαντική ανάπτυξη στις μεταφορές και την ανάκαμψη του κατασκευαστικού τομέα και της δόμησης σε αρκετές χώρες της ΕΕ. Επιπρόσθετα, οι εισαγωγές της ΕΕ αυξήθηκαν αλλά όχι στον βαθμό που αυξήθηκαν οι εισαγωγές στα προϊόντα έλασης. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, έλαβε χώρα αύξηση των εισαγωγών στα προϊόντα διέλασης κατά 14%. Η Κίνα, όπως και στην περίπτωση των προϊόντων έλασης κατέχει μερίδιο 34% όσον αφορά στις εισαγωγές προϊόντων διέλασης που την καθιστά τον μεγαλύτερο προμηθευτή της Γηραιάς Ηπείρου ημιτελικών προϊόντων.

Πηγή: Alunet.gr