Ισχυρή τόνωση για τον κλάδο της οικοδομής προβλέπεται να φέρει το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ το οποίο ξεκινά τον ερχόμενο Νοέμβριο. Σύμφωνα με τα κυριότερα σημεία του οδηγού που παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω του προγράμματος θα επιδοτηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση 60 χιλιάδων κατοικιών ετησίως, για εργασίες συνολικού ύψους έως 50 χιλιάδων ευρώ.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα δημιουργηθεί ένας ετήσιος τζίρος γύρω από το πρόγραμμα έως 3 δισ. ευρώ. Στόχος να μειωθεί κατά περίπου 9,7% η κατανάλωση ενέργειας. Την ίδια στιγμή το πρόγραμμα αναμένεται να συνδράμει στην υλοποίηση επενδύσεων σε κτιριακές υποδομές, θα στηρίξει τον κατασκευαστικό κλάδο και τους κλάδους εγχώριας παραγωγής στην εφοδιαστική αλυσίδα με αύξηση άνω των 3,4 δισ. ευρώ του εισοδήματος των εργαζόμενων έως το 2030. Παράλληλα θα διατηρήσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και θα δημιουργήσει περί τις 22 χιλιάδες νέες θέσεις από επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης ή ενεργειακής εξοικονόμησης. Επιπλέον θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στο κτιριακό απόθεμα της χώρας μέσα από την υλοποίηση επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης άνω των 8 δισ. ευρώ έως το 2030.

Μεγαλύτερο, ελκυστικότερο, πιο ευέλικτο

Το νέο Εξοικονομώ Αυτονομώ, όπως είναι ο τίτλος του νέου προγράμματος που αντικαθιστά το περίφημο Εξοικονομώ κατ᾽ οίκον είναι πιο απλό, αυξάνει τα ποσοστά επιχορήγησης και περιλαμβάνει πιο διευρυμένα κριτήρια ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων. Τα ποσοστά της επιδότησης φτάνουν έως και το 85% ενώ ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός φτάνει τις 50 χιλιάδες ευρώ ανά κατοικία ή τα 100 χιλιάδες ευρώ ανά ΑΦΜ ωφελούμενου δικαιούχου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 850 εκατ. ευρώ για το 2020 και αναμένεται να αυξηθεί σε πάνω από 1 δισ. ευρώ το 2021. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα γίνει το Νοέμβριο σε διαφορετικές ημερομηνίες για κάθε περιφέρεια. Η αρχή θα γίνει στις 2 Νοεμβρίου με τις περιφέρειες Κρήτης, Β. Αιγαίου και Ν. Αιγαίου. Οι αιτήσεις για την κεντρική Μακεδονία θα γίνουν στις 11 Νοεμβρίου και για την Αττική στις 23 Νοεμβρίου. Για τις πολυκατοικίες θα υπάρξει διακριτός προϋπολογισμός και η έναρξη υποβολής των αιτήσεων θα γίνει το Δεκέμβριο.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι παρεμβάσεις που επιδοτούνται χωρίζονται σε αυτές που ήδη περιλαμβάνονται στα υφιστάμενα προγράμματα και αφορούν άμεσα τον κλάδο της οικοδομής, ήτοι:

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων
2. Τοποθέτηση /αντικατάσταση θερμοκάλυψης κελύφους
3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης
4. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ

Και στις νέες παρεμβάσεις που προστίθενται στο ανανεωμένο πρόγραμμα:
5. Παρεμβάσεις Ενεργειακής αυτονομίας (Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων net metering και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας)
6. Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
7. Παρεμβάσεις έξυπνων συστημάτων (smart home): έξυπνος φωτισμός, έξυπνη διαχείριση συστήματος θέρμανσης ψύξης, απομακρυσμένος έλεγχος (αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κλπ)
8. Κοινόχρηστες παρεμβάσεις για πολυκατοικίες (εγκατάσταση inverter στους ανελκυστήρες,

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή τις 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου.

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας είναι 1,2 ευρώ ανά εξοικονομούμενη ΚWh

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κοινόχρηστων παρεμβάσεων σε πολυκατοικίες φτάνει τις € 80.000.

Σημειώνεται ότι καλύπτεται και η αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή, του συμβούλου έργου καθώς και κόστη τυχόν μελετών. Σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού μέσω του προγράμματος το δάνειο είναι άτοκο.

Ποσοστά επιδότησης – εισοδηματικά όρια

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει υψηλότερα ποσοστά επιδότησης των δαπανών ενώ παράλληλα έχουν διευρυνθεί και τα όρια για τα εισοδήματα περιλαμβάνοντας ακόμη και ατομικά εισοδήματα έως 90 χιλ. ευρώ και οικογενειακά έως 120 χιλιάδες ευρώ. Πιο αναλυτικά:

Για ατομικό εισόδημα έως 10 χιλιάδες και οικογενειακό έως 20 χιλιάδες το βασικό ποσοστό είναι 65%
Για ατομικό εισόδημα έως 20 χιλιάδες και οικογενειακό έως 30 χιλιάδες το βασικό ποσοστό είναι 55%
Για ατομικό εισόδημα έως 30 χιλιάδες και οικογενειακό έως 40 χιλιάδες το βασικό ποσοστό είναι 50%
Για ατομικό εισόδημα έως 50 χιλιάδες και οικογενειακό έως 70 χιλιάδες το βασικό ποσοστό είναι 45%
Για ατομικό εισόδημα έως 90 χιλιάδες και οικογενειακό έως 120 χιλιάδες το βασικό ποσοστό είναι 35%

Επιπλέον προβλέπεται covid premium για τα έτη 2020 και 2021 ύψους 10% και ακόμη ενεργειακό premium 10% αναβάθμισης κτιρίων που υπάγονται στις ενεργειακές κατηγορίες Ζ και Η και αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε Β. Αυτό σημαίνει ότι το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης φτάνει για την πρώτη κατηγορία στο 85%.

Πηγή: Χάρης Φλουδόπουλος