Ποια είναι τα τρία προγράμματα εξοικονόμησης που θα απορροφήσουν σημαντικές ενισχύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης;

Ο περίφημος πράσινος πυλώνας αποτελεί τον κυριότερο πυλώνα των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης καθώς αναμένεται να διατεθούν πάνω από 6 δις. ευρώ με στόχο να κινητοποιηθούν συνολικά κεφάλαια ύψους 10 δις. ευρώ. Στον πράσινο πυλώνα, εκτός από τις δράσεις που αφορούν την ενέργεια, τις βιώσιμες μεταφορές και την αειφορία, συμπεριλαμβάνεται ένα μεγάλο κομμάτι δράσεων που αφορούν στην ενεργειακή εξοικονόμηση για το κτιριακό απόθεμα της χώρας. Πρόκειται για τρία διαφορετικά προγράμματα, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης με κεφάλαια άνω του 1,6 δις. ευρώ. Τα χρήματα αυτά αναμένεται να πέσουν στην αγορά, τονώνοντας σημαντικά την κατασκευαστική αγορά, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του οικοδομικού και κατασκευαστικού κλάδου και δημιουργώντας νέα ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες της Οικοδομής. Ποια είναι τα τρία προγράμματα εξοικονόμησης που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια στην αγορά;

1. Το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ᾽ οίκον, που έχει ως στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας των νοικοκυριών κατ᾽ ελάχιστο σε ποσοστό 30%. Περιλαμβάνει αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης, ηλιακούς θερμοσίφωνες, αντλίες θερμότητας, «έξυπνα» συστήματα ενεργειακής εξοικονόμησης και διαχείρισης οικιακών συσκευών, φωτοβολταϊκά στις στέγες κ.λπ. Αναμένεται να εμφανίσει σημαντικές ωφέλειες από πλευράς οικονομικής δραστηριότητας και θέσεων εργασίας για τους παρόχους των εργασιών και τις σχετικές βιομηχανίες. Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι 1,081 δις. ευρώ

2. Το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώντας, για την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας της λειτουργίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων επίσης με στόχο την εξοικονόμηση τουλάχιστον 30%. Περιλαμβάνονται ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών, συστήματα ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο παραγωγικών διαδικασιών, εγκατάσταση «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων, ηλεκτρικά οχήματα διανομής κ.λπ. Θα διατεθούν 450 εκατ. ευρώ.

3. Το πρόγραμμα εξοικονομώ στο δημόσιο, με στόχο την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών και κτιρίων του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το συνολικό ύψος της επιδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης είναι 200 εκατ. ευρώ.