Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ αναφορικά με την Πράξη «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ».

Η Πράξη «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» με Δικαιούχο την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και στοχεύει στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η υλοποίηση Δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε 1.200 ωφελούμενους (εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα) οι οποίοι θα προέρχονται από το σύνολο των Περιφερειών της χώρας (13 Περιφέρειες).
Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης, προερχόμενοι από το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Για τη συμμετοχή τους στην Πράξη οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως:
– Να είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα γενικά, ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου απασχόλησης.
– Να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου.

Από τη συμμετοχή στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι κάθε μορφής – συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που κατά κύριο επάγγελμα είναι αγρότες. Πέραν των ανωτέρω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν βάσει των κάτωθι κριτηρίων αξιολόγησης – μοριοδότησης.

Κατεβάστε την πρόσκληση συμμετοχής από εδώ!

Πηγή: kataskevesktirion.gr