Ο δυναμικός κλάδος των εκθέσεων που συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και των επιχειρήσεων, έχει επιστρέψει πιο δυνατός από ποτέ.

Η έξοδος από την κρίση της πανδημίας σε συνδυασμό με την ανάγκη των επαγγελματιών για ανάπτυξη των Β2Β επαφών τους, έχει φέρει δυναμικά στο προσκήνιο τον κλάδο των εκθέσεων, ο οποίος αποτελεί αιμοδότη για τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήδη το προηγούμενο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία δεκάδες εμπορικές εκθέσεις, με την ανταπόκριση του κοινού να αναδεικνύει τη σημασία και το ρόλο τους για τις επιχειρήσεις και την αγορά.

Άλλωστε οι εμπορικές εκθέσεις αποτελούν δραστηριότητα με πολυδιάστατη οικονομική συμβολή. Επιτρέπουν στους εκθέτες να ενισχύουν το δίκτυο των επιχειρηματικών επαφών τους, να προωθούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά. Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι εμπορικές εκθέσεις αποτελούν μοναδική ευκαιρία για να αναπτύξουν εμπορικές σχέσεις με επιχειρήσεις από άλλες περιοχές της χώρας και το εξωτερικό. Αντίστοιχα, οι επισκέπτες των εκθέσεων έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να συγκρίνουν ανταγωνιστικές προτάσεις. Υπογραμμίζεται ότι, παρά την οικονομική κρίση, ο κλάδος των εκθέσεων συνεχίζει να συνεισφέρει στο ΑΕΠ της χώρας με σημαντικό κύκλο εργασιών που φτάνει τα 217 εκατ. ευρώ (στοιχεία 2018). Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του κλάδου φτάνει στα 71 εκατ. ευρώ, συνεισφέροντας στην απασχόληση της χώρας με 4,4 χιλιάδες ενεργές θέσεις εργασίας.