Σχεδόν όλοι όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση και πληρούν τα κριτήρια που θέτει το νέο Εξοικονομώ θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα καθώς διπλασιάζεται ο προϋπολογισμός για τα νοικοκυριά κινητοποιώντας πολύ περισσότερους πόρους στην αγορά. Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε πρόσφατα ο αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Κ. Σκρέκας αναφορικά με το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών το οποίο διευρύνεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια κατοικιών μέχρι το 2030.

Το πρόγραμμα το οποίο έχει καθιερωθεί και τρέχει ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια, αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής και ελληνικής πολιτικής στο πλαίσιο των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας αλλά και των νέων αναγκών που έχει αναδείξει η ενεργειακή κρίση. Το Νέο Εξοικονομώ σημαίνει μείωση κατανάλωσης ρεύματος και παράλληλα στηρίζεται και η εγχώρια βιομηχανία, με έργα μηχανικού και τοπική προστιθέμενη αξία, τόνισε ο Υπουργός ΠΕΝ, Κώστας Σκρέκας μιλώντας πρόσφατα σε συνέδριο του ΤΕΕ, σημειώνοντας ότι «σε συνεργασία με το ΤΕΕ αλλάξαμε το Εξοικονομώ,» ώστε να υπάρξει αξιολόγηση στην εξοικονόμηση σε συνδυασμό με κοινωνικά κριτήρια, ώστε να στηριχθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά. «Οφείλουμε να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους, με μεγαλύτερες επιδοτήσεις στους πιο αδύνατους», σημείωσε.

Όσον αφορά στους πόρους, ο κ. Σκρέκας επεσήμανε ότι «το Νέο Εξοικονομώ τρέχει με 630 εκατ. προϋπολογισμό, με εκτίμηση 1 δις ευρώ κινητοποιούμενων πόρων» και σημείωσε ότι «ήδη υπάρχουν πάνω από 40.000 ενταγμένες και άλλες τόσες επιλαχούσες κατοικίες, ανακοινώνοντας ότι «είμαστε έτοιμοι να διπλασιάσουμε τον προϋπολογισμό, ώστε όλοι, ή σχεδόν όλοι όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση και πληρούν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα».

Όπως είναι γνωστό, τα κίνητρα του προγράμματος διαμορφώνονται ανάλογα με το εισόδημα του ωφελούμενου και ορίζονται επιλέξιμες εισοδηματικές κατηγορίες και το βαθμό εξοικονόμησης ενέργειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη ενεργειακά φτωχών και ευάλωτων νοικοκυριών με αυξημένο ποσοστό επιχορήγησης για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους καθώς και άλλα κίνητρα όπως η παροχή δυνατότητας εγγυοδοσίας για την εξασφάλιση του δανείου.

Κυνηγώντας τους ευρωπαϊκούς στόχους

Σημειώνεται ότι ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 40% της ενέργειας και παράγει το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με τη στρατηγική που έχει θέσει η ΕΕ από το 85% των σημερινών κτιρίων θα παραμείνει σε χρήση το 2050, όταν η Ευρώπη πρέπει να είναι κλιματικά ουδέτερη. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών αποτελεί επίσης μια αποτελεσματική απάντηση στις υψηλές τιμές ενέργειας καθώς τα κτίρια με τη χειρότερη απόδοση στην ΕΕ καταναλώνουν πολλαπλάσια ενέργεια από τα νέα ή τα ανακαινισμένα.

Όσον αφορά στις ενεργειακές ανακαινίσεις, η ΕΕ έχει προτείνει νέα πρότυπα ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης, τα οποία απαιτούν την αναβάθμιση του 15% του κτιριακού αποθέματος κάθε κράτους μέλους με τη χειρότερη απόδοση από τον βαθμό G του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε τουλάχιστον F. Πρόκειται για στόχους που πρέπει να εφαρμοστούν έως το 2030 στα κτίρια κατοικιών και έως το 2027 σε κτίρια άλλων χρήσεων.