Μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες του νέου προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” είναι ότι για πρώτη φορά εντάσσονται στη διαδικασία και οι πολυκατοικίες. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος προβλέπονται δύο τύποι αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα: η αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α, η οποία αφορά σε κοινόχρηστες παρεμβάσεις και παρεμβάσεις σε επιμέρους διαμερίσματα και η αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β η οποία αφορά μόνο σε κοινόχρηστες παρεμβάσεις.

Με το πρόγραμμα δίνεται οριζόντια σε όλους τους ιδιοκτήτες βασικό ποσοστό επιχορήγησης 60% ανεξαρτήτως εισοδήματος, το οποίο προσαυξάνεται κατά 10% (μέσω του Covid-19 premium) για τα έτη 2020-2021, ενώ δίνεται ενεργειακό μπόνους 10% στις αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Α. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις αιτήσεις τύπου Α ανέρχεται στα 50.000 ευρώ, ενώ για τις αιτήσεις τύπου Β, που αφορούν μόνο κοινόχρηστους χώρους ο προϋπολογισμός αυξάνεται στα 80.000 ευρώ.
Βασική διαφορά είναι πως για τις αιτήσεις τύπου Α ισχύει ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος της ανόδου τουλάχιστον τριών ενεργειακών κατηγοριών, σε αντίθεση με τις αιτήσεις τύπου Β στις οποίες δεν τίθεται ελάχιστος ενεργειακός στόχος.

Διαδικασία ένταξης

Προκειμένου να υποβληθεί η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα πρέπει η πολυκατοικία να έχει εκδώσει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου «διαχείρισης πολυκατοικίας» και να έχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. Στην περίπτωση αίτησης τύπου Α, θα πρέπει να γίνουν επιμέρους αιτήσεις από όλους τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, ενώ για την αίτηση τύπου Β υποβάλλεται μόνο από τον εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν εμπράγματο δικαίωμα, (πλήρους ή υψηλής κυριότητας, επικαρπίας). Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021 θα προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ με προϋπολογισμό τουλάχιστον 1 δις. Ευρώ. Η νέα προκήρυξη κρίνεται αναγκαία καθώς εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον κατά τον πρώτο κύκλο και χιλιάδες αιτήσεις έμειναν εκτός προγράμματος.

Πηγή: Χάρης Φλουδόπουλος