Καθώς η οικοδομή θεωρείται κινητήριος μοχλός για την οικονομία, στο τραπέζι βρίσκεται η χρονική επέκταση δύο σημαντικών μέτρων που λειτουργούν ως κίνητρα για τον κλάδο.

Την επέκταση της αναστολής του Φ.Π.Α. στα ακίνητα έως και το 2024 εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στο πλαίσιο των μέτρων για την τόνωση του κλάδου της οικοδομικής δραστηριότητας και των ακινήτων γενικότερα. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από τις αρχές του 2020 με τριετή διάρκεια. Αυτό αφορά τόσο τα νεόδμητα ακίνητα όσο ακόμη και αδιάθετα από το 2006, οπότε και υιοθετήθηκε η επιβολή Φ.Π.Α. στα ακίνητα. Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η φορολογία επηρέασε καθοριστικά την πορεία της οικοδομής το προηγούμενο διάστημα. Η ανάκαμψη ήταν έντονη και εφόσον υπάρξει εξομάλυνση των τιμών στα υλικά κατασκευής, που θα μειώσει τη δαπάνη ανέγερσης νέων ακινήτων, η αύξηση θα είναι μεγαλύτερη.

Τα δυο μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για την οικοδομή

Πιο αναλυτικά για την τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία αποτελεί αναπτυξιακό μοχλό για το σύνολο της οικονομίας εκτιμάται ότι θα συμβάλουν δύο μέτρα που εξετάζονται από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πρόκειται για :

  • Την παράταση της αναστολής Φ.Π.Α. 24% σε όλα τα ακίνητα και μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2022 που λήγει κανονικά. Σημειώνεται ότι οι αλλαγές στους κανόνες των συντελεστών Φ.Π.Α. που αποφάσισε το Εcofin ανοίγουν τον δρόμο για παράταση της αναστολής του Φ.Π.Α. 24% στις μεταβιβάσεις νεόδμητων ακινήτων έως το τέλος του 2024. Με βάση το νέο ευρωπαϊκό καθεστώς για τον Φ.Π.Α. η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα από την 1η Ιανουαρίου 2025 και ανάλογα με τις δημοσιονομικές συνθήκες να εφαρμόσει στις μεταβιβάσεις νέων οικοδομών μειωμένο συντελεστή 13% ή ακόμη και μηδενικό όπως ισχύει σε άλλες χώρες της Ε.Ε. (π.χ. Λουξεμβούργο).

Η αναστολή αφορά το σύνολο των αδιάθετων παραπάνω ακινήτων του υποκειμένου. Μαζί με την αίτηση ο υποκείμενος υποβάλλει κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα και το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο κάθε ακίνητο προς διακανονισμό. Επίσης η απαλλαγή ισχύει και στην περίπτωση της αντιπαροχής. Σε αυτή την περίπτωση όταν ο κατασκευαστής που υπόκειται στον φόρο έχει υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α. καθώς η σχετική διάταξη ορίζει ότι «ειδικά για τις περιπτώσεις αντιπαροχής, η εργολαβία του υποκειμένου στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση προς τον οικοπεδούχο δεν υπάγεται στο φόρο όταν ο υποκείμενος κατασκευαστής έχει υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής του φόρου».

  • Την παράταση για τουλάχιστον ακόμα έναν χρόνο της έκπτωσης φόρου έως 6.400 ευρώ για εργασίες επισκευής και ανακαίνισης ακινήτων, μέτρο που λήγει στο τέλος του 2022. Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο η έκπτωση φόρου κατανέμεται ισόποσα σε περίοδο τεσσάρων ετών και ανέρχεται σε ποσοστό 40% του ύψους των επιλέξιμων δαπανών. Αυτό αφορά τη λήψη των υπηρεσιών με ανώτατο συνολικό όριο δαπανών για τα έτη 2020, 2021 και 2022 τα 16.000 ευρώ. Το μέγιστο ποσό έκπτωσης διαμορφώνεται συνεπώς συνολικά στα 6.400 ευρώ.