Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να παρουσιαστεί ο οδηγός για το νέο πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, όπως θα είναι ο νέος τίτλος του περίφημου “Εξοικονομώ κατ᾽ οίκον”, ενός από τα δημοφιλέστερα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει νέα κίνητρα. Με τις επιδοτούμενες από το πρόγραμμα παρεμβάσεις θα απαιτείται κατ᾽ ελάχιστον η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών κατά 3 κατηγορίες. Θα προβλέπεται προσαύξηση του ποσοστού επιδότησης για κατοικίες που κατατάσσονται σε χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες (Η και Ζ), με τον όρο να προκύπτει πρόσθετη ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον κατά 4 κατηγορίες, μετά τις παρεμβάσεις. Επίσης θα διευρύνονται οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αλλά και τα εισοδηματικά όρια.

Οφέλη

Με το νέο Εξοικονομώ – Αυτονομώ αναμένεται να υπάρξουν σημαντικά οφέλη και συγκεκριμένα:
– Κινητοποίηση αγοράς για την υλοποίηση επενδύσεων σε κτιριακές υποδομές, στήριξη κατασκευαστικού κλάδου, με μεγάλο ποσοστό ελληνικής εφοδιαστικής αλυσίδας
– Διατήρηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον εγχώριο κλάδο δομικών υλικών
– Κίνητρο για μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων σε μικρής κλίμακας επενδύσεις κτιριακών υποδομών
– Μέτρο ενίσχυσης/κίνητρο για την ενεργειακή μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών

Πηγή: Χάρης Φλουδόπουλος