Η έναρξη της εμβληματικής επένδυσης του Ελληνικού δημιουργεί νέα αναπτυξιακή δυναμική για τον κλάδο των κατασκευών ενώ αναμένεται να επιδράσει ευεργετικά συνολικά για τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, η παρέμβαση στην έκταση των 6,2 χιλ. στρεμμάτων του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό αναμένεται να εκτοξεύσει τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η ανάπλαση της περιοχής του πρώην αεροδρομίου περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη δημιουργία κατοικιών,, επιχειρηματικών εγκαταστάσεων, τουριστικών, εκπαιδευτικών, αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων μαζί με ένα κυρίαρχο μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου και αναψυχής. Η εκτέλεση του σχεδίου ανάπλασης προϋποθέτει να διατεθούν 7,2 δισ. ευρώ σε διάστημα 25 ετών.

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ τα έσοδα λειτουργίας που αναμένεται να δημιουργήσει η εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του Ελληνικού ανέρχονται σε 2,4 δισ. ευρώ ετησίως. Άμεσα οφέλη θα προκύψουν σύμφωνα με το ΙΟΒΕ από τα δημοσιονομικά έσοδα του έργου τα οποία δεν αφορούν μόνο στο τίμημα για τη μεταβίβαση των μετοχών αλλά εκτείνονται και σε πόρους από την άμεση και έμμεση φορολόγηση της οικονομικής δραστηριότητας. Τα φορολογικά έσοδα από την κατασκευαστική δραστηριότητα και λειτουργία των επιμέρους δραστηριοτήτων αναμένεται να φτάσουν τα 14,1 δισ. ευρώ.

Η επένδυση θα ενισχύσει το ΑΕΠ της χώρας σε όλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου. Συνολικά η επένδυση στο Ελληνικό αναμένεται να ενισχύσει το ελληνικό ΑΕΠ σημαντικά. Το 2041 το ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να είναι κατά 7,42 δισ. ευρώ υψηλότερο από αυτό που θα ήταν εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση.

Η ανάπλαση του χώρου του Ελληνικού θα έχει θετικές επιπτώσεις και στην απασχόληση. Συγκεκριμένα η επενέργεια της ανάπλασης στην απασχόληση στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας θα ξεπεράσει τις 90 χιλιάδες πρόσθετες θέσεις εργασίας το 2041.

Τα πρώτα έργα

Σε αυτή τη φάση, οι πρώτες εργασίες που ξεκινούν περιλαμβάνουν κατεδαφίσεις περίπου 900 κτιριακών όγκων με εξαίρεση 13 διατηρητέα ή διατηρούμενα κτήρια. Το έργο, που είναι προϋπολογισμού της τάξεως των 3 εκατ. ευρώ, θα αναλάβει η Intrakat.

Η έναρξη κατεδαφίσεων θα σημάνει, έστω και σε μία από τις δυσκολότερες στιγμές για την εγχώρια και διεθνή οικονομία, την έναρξη της εμβληματικής επένδυσης του Ελληνικού, η οποία συνολικά θα απορροφήσει κεφάλαια ύψους 8 δισ. ευρώ. Το έργο αναμένεται να δημιουργήσει δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία του και να συμβάλλει στην ενίσχυση του ΑΕΠ κατά 2,4% μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του. Εντός της πρώτης πενταετίας θα πραγματοποιηθούν συνολικά επενδύσεις 2 δισ. ευρώ.

Πηγή: Χάρης Φλουδόπουλος