Την ίδια στιγμή που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Αρχής, το προηγούμενο διάστημα καταγράφηκε σημαντική αύξηση στην εγχώρια οικοδομική δραστηριότητα, οι εκτιμήσεις για το 2022 εμφανίζονται θετικές. Παρά τη δίδυμη κρίση (πανδημία, ενέργεια) οι μεταβιβάσεις ακινήτων κατέγραψαν ανοδική τροχιά στον πρώτο μήνα του έτους εξέλιξη που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του μητρώου μεταβιβάσεων ακινήτων, οι αγροαπωλησίες ακινήτων ήταν αυξημένες κατά 16% το προηγούμενο έτος ενώ τον πρώτο μήνα του έτους οι μεταβιβάσεις καταγράφουν αύξηση 18%. Συγκεκριμένα, στον Δήμο Αθηναίων, όπου παραδοσιακά γίνονται οι περισσότερες πράξεις, το 2019 πραγματοποιήθηκαν 5.303 αγοραπωλησίες, το 2020 διαμορφώθηκαν σε 3.353 και το 2021 σε 3.929. Οι μεγαλύτερες ποσοστιαία αυξήσεις στις μεταβιβάσεις καταγράφονται στους Δήμους Ελληνικού-Αργυρόπολης, Πετρούπολης, Φιλοθέης Ψυχικού, Ηρακλείου, Νέας Ιωνίας και Λυκόβρυσης. Στις περιοχές αυτές καταγράφηκαν από τις υψηλότερες αυξήσεις αντικειμενικών αξιών. Συγκεκριμένα, στον Δήμο Ελληνικού, οι αυξήσεις έφθασαν στο 57,14% στην κατώτατη τιμή ζώνης, στη Νέα Ιωνία η κατώτατη τιμή ζώνης αυξήθηκε κατά 38,89% και στο Ηράκλειο κατά 36% τόσο στην κατώτατη όσο και στην ανώτατη τιμή ζώνης.

Άνοδος της οικοδομικής δραστηριότητας

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο της οικοδομής, η ανάκαμψη συνεχίζεται, καθώς τόσο η ιδιωτική δραστηριότητα όσο και η δημόσια εμφανίζουν αισθητή αύξηση. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2021 καταγράφεται αύξηση της τάξης του 27,5% ως προς τον αριθμό των οικοδομικών αδειών. Ως προς την επιφάνεια των αδειών η αύξηση φτάνει το 52,6% ενώ ως προς τον όγκο το 49,9%.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2021, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 27,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 53,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 50,0% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020.

2.310 οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν το Νοέμβριο

Ως προς τη οικοδομική δραστηριότητα για το μήνα Νοέμβριο (2021), στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.310 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 572,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.543,6 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 42,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 58,1% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 71,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2021 ανήλθαν σε 2.303 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 570,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.531,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 43,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 62,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 75,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Νοέμβριο 2021, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 7 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 12,5 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Νοέμβριο 2021, είναι 0,5%.

Άνοδος για το σύνολο της οικοδομικής δραστηριότητας

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Δεκέμβριο 2020 έως τον Νοέμβριο 2021, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 23.634 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.040,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 25.364,7 χιλιάδες m3 όγκου.
Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2019 – Νοεμβρίου 2020 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 24,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 49,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 46,5% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Δεκεμβρίου 2020 – Νοεμβρίου 2021, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 25,1% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 49,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 46,3% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2019 – Νοεμβρίου 2020. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,2%.