Τη μεγάλη συμβολή του κλάδου του Αλουμινίου στην Εθνική Οικονομία και τις Εξαγωγές καταδεικνύουν τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου για την πορεία της αγοράς κατά το 2020. 

Συγκεκριμένα, η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου, επικαλούμενη τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σημειώνει ότι το 2020 οι εξαγωγές του Ελληνικού κλάδου Αλουμινίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των προϊόντων της εκτεταμένης εφοδιαστικής αλυσίδας (αλουμίνα, αλουμινίο Α ύλη, προϊόντα έλασης και διέλασης, τελικά προϊόντα), αντιπροσώπευαν το 5,6% των συνολικών εξαγωγών της χώρας.

Με βάση το ποσοστό αυτό, ο κλάδος του αλουμινίου που είναι ιδιαίτερα γνωστός και ανταγωνιστικός στις διεθνείς αγορές, κατατάσσεται, ως:

Ο 3ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με αξία εξαγωγών 1.701 εκατ.€ , παρουσιάζοντας μείωση κατά περίπου 8% σε σχέση με το 2019 κυρίως λόγω της πανδημίας, και o 2ος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο, 780 εκατ.€ περίπου σημειώνοντας μείωση κατά 6% σε σχέση με το 2019.

Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΑ:

Οι πωλήσεις πρωτόχυτου το 2020 σημείωσαν οριακή αύξηση 0,4%, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν πλέον το 53% των συνολικών πωλήσεων. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα κατέχει την 7η θέση μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρώπη. Οι πωλήσεις προϊόντων πρώτης μεταποίησης, το 2020 σημείωσαν αύξηση κατά 2% και κυριαρχούν στις διεθνείς αγορές αφού οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν πλέον το 84% των συνολικών πωλήσεων.

Αναλυτικότερα, για την πρώτη μεταποίηση:

Οι πωλήσεις προϊόντων έλασης τo 2020, παρ’ ότι παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το 2019, αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του κλάδου (67% των συνολικών πωλήσεων της α΄μεταποίησης του κλάδου). Με τα ιδιαίτερα ποιοτικά προϊόντα και τις σύγχρονες γραμμές παραγωγής είναι ο πιο εξωστρεφής υπο-κλάδος, αφού το 88% της παραγωγής εξάγεται στις διεθνείς αγορές. Ο κλάδος της διέλασης συνέχισε την ανάκαμψή του και οι συνολικές πωλήσεις προϊόντων διέλασης το 2020 σημείωσαν αύξηση κατά 5,5% περίπου σε σχέση με το 2019. Σε ό,τι αφορά την εγχώρια αγορά, σημειώθηκε μείωση μικρότερη του 2% σε σχέση με το 2019. Ωστόσο οι εξαγωγές που απορρόφησαν το 74% των πωλήσεων αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 8% περίπου σε σχέση με το 2019 και κατευθύνθηκαν κυρίως στις απαιτητικές αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλε και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή δασμών antidumping στις εισαγωγές προϊόντων διέλασης από την Κίνα. Σημειώνεται ότι η κύρια χρήση που απευθύνονται τα προϊόντα διέλασης είναι η οικοδομή τόσο στην εγχώρια αγορά (84%) όσο και στις εξαγωγές (45%), αξιοποιώντας τα διεθνώς πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου των Ελληνικών εταιρειών.

Χαρακτηριστικά

Σημειώνεται ότι ο ελληνικός κλάδος αλουμινίου αποτελείται από 3000 μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια μεταποίησης και εμπορίου ενώ απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 30 χιλιάδες εργαζόμενους. Ο ελληνικός κλάδος αλουμινίου εμφανίζει καθετοποίηση καθώς ξεκινά από το πρώτο στάδιο της εξόρυξης βωξίτη και φτάνει μέχρι τα διεθνώς πιστοποιημένα τελικά προϊόντα. Παράλληλα διαθέτει διεθνή παρουσία, μέσω παραγωγικών μονάδων, ιδιόκτητων δικτύων διανομής και εμπορικής εκπροσώπησης σε πάνω από 50 χώρες.