Κατά 4,3% αυξήθηκαν οι νέες οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της μηνιαίας έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την οικοδομική δραστηριότητα για τον Ιανουάριο του 2022.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στο σύνολο της χώρας τον Ιανουάριο εκδόθηκαν 1.522 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 336.154 m2 επιφάνειας και 1.363.698 m3 όγκου. Αυτό συνεπάγεται αύξηση 4,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 23,6% σε επιφάνεια και αύξηση κατά 22,7% στον όγκο, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021.

Από το σύνολο της οικοδομικής δραστηριότητας του Ιανουαρίου το μεγαλύτερο μέρος είναι φυσικά η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα. Σε όλη την Ελλάδα τον Ιανουάριο 2022, εκδόθηκαν 1504 άδειες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,0%, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 24,4% στην επιφάνεια και κατά 23,6% στον όγκο, σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρσι. Στη Δημόσια Οικοδομική Δραστηριότητα την ίδια χρονική περίο9δο, οι οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν ήταν 18. Αντιστοιχούν σε 5.647 m2 επιφάνειας και 27.430 m3 όγκου, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της στον συνολικό οικοδομικό όγκο είναι 2,0%.

Για το δωδεκάμηνο (Φεβρουάριος 2021- Ιανουάριος 2022), το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, ιδιωτικής και δημόσιας, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και βάσει των οικοδομικών αδειών ανήλθε στις 24.033 άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.119.425 m2 επιφάνειας και 25.878.990 m3 όγκου. Σε σχέση με την ίδια περίοδο Φεβρουαρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021, προκύπτουν αυξήσεις 26,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 47,8% στην επιφάνεια και 46,7% στον όγκο. Στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα για το ίδιο δωδεκάμηνο, οι άδειες αυξήθηκαν κατά 26,5%. Ακόμη, η επιφάνεια και ο όγκος αυξήθηκαν κατά 48,5%και47,0% αντίστοιχα, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το προηγούμενο δωδεκάμηνο. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,1%.

Η μεγαλύτερη αύξηση  σε αριθμό νέων οικοδομικών αδειών παρατηρείται στο Βόρειο Αιγαίο, με 40,8%, και ακολουθούν η Θεσσαλία, η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και η Αττική, με αύξηση περισσότερο από 30% στο δωδεκάμηνο.