«Έκρηξη» 124,5% σημείωσαν οι οικοδομικές άδειες τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνική Στατιστικής Αρχής.

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Απρίλιο 2021, στο σύνολο της χώρας, με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.209 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 510,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.095,0 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε ,δηλαδή, αύξηση κατά 124,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 162,3% στην επιφάνεια και κατά 117,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Ως προς την Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εκδόθηκαν 2.191 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 504,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.066,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 125,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 159,8% στην επιφάνεια και κατά 115,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Σε ορίζοντα 12μήνου, από το Μάιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2021, εκδόθηκαν 20.824 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4.674,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 19.755,9 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2019 – Απριλίου 2020 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 13,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,7% στην επιφάνεια και κατά 11,9% στον όγκο. Σε ό,τι αφορά την Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα καταγράφηκε αύξηση 13,1% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, 14,6% στην επιφάνεια και 10,0% στον όγκο.

Πώς πήγε το 2020;

Ενδιαφέρον, πάντως, παρουσιάζουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την περασμένη χρονιά. Συνολικά στο έτος, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφάνισε αύξηση κατά 8,8% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 8,9% στην επιφάνεια και κατά 5,9% στον όγκο, σε σύγκριση με το 2019. Σε σχέση με τον ρυθμό ανόδου που είχε καταγράψει η οικοδομική δραστηριότητα το 2019, σαφώς το 2020 υπολείπεται, ωστόσο σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον κρίνεται ικανοποιητική η πορεία. Βέβαια, σε χρονικό ορίζοντα 10ετίας, ο αριθμός των οικοδομικών αδειών το 2020 μόλις που προσεγγίζει το 50% του αντίστοιχου το 2011. Υπενθυμίζεται ότι, το 2019 η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα είχε εμφανίσει , στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 13,3% στον αριθμό των αδειών, κατά 9,2% στην επιφάνεια και κατά 9,8% στον όγκο, σε σύγκριση με το 2018.

O ρόλος της αναστολής εφαρμογής του Φ.Π.Α.

Όπως αναφέρουν φορείς του κατασκευαστικού κλάδου, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η αναστολή της εφαρμογής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και σε αρκετές περιοχές έχει αρχίσει η κατασκευή κατοικιών, ενώ μέρος των αδειών αφορούσαν ανακαινίσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ». Σημειώνεται ότι έχει ανασταλεί η υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ σε όσα ακίνητα υπάγονταν στη σχετική υποχρέωση, δηλαδή είχαν κατασκευαστεί με οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν από το 2006 και μετά, με εξαίρεση την απόκτηση πρώτης κατοικίας, η οποία εξαιρείται. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις νέες οικοδομικές άδειες που θα εκδοθούν από τις αρχές του 2020 και μέχρι το τέλος του 2022.