Πληθωρισμός και ενεργειακό κόστος μπορεί να επιβραδύνουν αλλά δεν αναμένεται να ανακόψουν την ανοδική πορεία της κατασκευαστικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Τράπεζας μεταξύ των επιπτώσεων των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία περιλαμβάνονται:

  1. Η ενδεχόμενη αναβολή υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και άμεσων ξένων επενδύσεων, εξαιτίας της αβεβαιότητας που επικρατεί, εξέλιξη που συμπιέζει μεσοπρόθεσμα την προσφορά κατοικιών.
  2. Η άνοδος των τιμών των υλικών κατασκευής και του ενεργειακού κόστους και της ενδεχόμενης μετακύλησης μέρους αυτής στις τιμές των κατοικιών.

Σε περίπτωση παρατεταμένης πληθωριστικής πίεσης, αναμένεται στροφή των επενδυτών από τις κινητές αξίες στα ακίνητα, προκειμένου να προστατευτούν από τον φόβο ενός ισχυρού πληθωρισμού. Ωστόσο όπως εκτιμά η Τράπεζα, οι παραπάνω παράγοντες μπορεί να επιβραδύνουν, αλλά δύσκολα θα ανακόψουν την ανοδική πορεία της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Βέβαια δρουν μάλλον αυξητικά επί των τιμών των ακινήτων.

Πόσο θα επηρεάσει τα ακίνητα ο πόλεμος;

Σύμφωνα με την ανάλυση της Alpha Bank, o βαθμός στον οποίο ο πόλεμος στην Ουκρανία θα επηρεάσει την ελληνική αγορά ακινήτων θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από τη διάρκειά του. Οι πληθωριστικές πιέσεις που συνδέονται με τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν ήδη αυξήσει το κόστος των επιχειρήσεων του τομέα των κατασκευών. Επίσης αναμένεται να συμπιέσουν τα κέρδη τους, ενώ ενδέχεται μέρος του αυξημένου κόστους να μετακυληθεί στις τιμές των νέων κατοικιών. Ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή επιπρόσθετα δύναται να οδηγήσει σε διάβρωση του πλούτου των νοικοκυριών με αποτέλεσμα τη στροφή τους σε επενδύσεις σε ακίνητα, για την προστασία των αποταμιεύσεων που σωρεύθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης (19,1 δισ. ευρώ από τον Μάρτιο του 2020, έως και τον Δεκέμβριο του 2021). Αυτό μπορεί να διατηρήσει τη δυναμική της αγοράς ακινήτων, καθώς ο πληθωρισμός μπορεί να λειτουργήσει ως “εργαλείο αποθεματοποίησης πλούτου”. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, η άνοδος του επιπέδου τιμών, παράλληλα με την κατάργηση των μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας, που αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες συσσώρευσης των καταθέσεων, μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση των αποταμιεύσεων, για την κάλυψη του αυξημένου κόστους διαβίωσης και των καταναλωτικών αναγκών.

Φρένο στις επενδύσεις λόγω έλλειψης υλικών

Η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια στην ανάπτυξη νέων επενδύσεων όχι μόνο λόγω της ανόδου της τιμής των οικοδομικών υλικών αλλά και της έλλειψης πρώτων υλών. Ήδη τα αποθέματα υλικών εξαντλούνται και κανείς δεν προχωρά σε νέες παραγγελίες, αφού δεν γνωρίζουν ούτε τις τιμές στις οποίες θα παραλάβουν, ούτε και τον ακριβή χρόνο παράδοσης της παραγγελίας τους. Οι ελλείψεις αφορούν κυρίως διαμορφωμένα ελάσματα, σωληνώσεις, μοτέρ ασανσέρ καθώς και βιομηχανικά καλώδια. Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω Κίνας υπάρχουν, ενώ στερεύουν και τα αποθέματα σιδήρου καθώς μεγάλες χαλυβουργίες παγκοσμίως έχουν κατεβάσει ρολά. Τέλος παύση εργασιών παρατηρείται και σε πολλά λατομεία, αφού η μεγάλη αύξηση του ενεργειακού κόστους, καθιστά ασύμφορη την λειτουργία τους.